Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image5

     

VÝZVA - ŽÁDOST OBCHODNÍM PARTNERŮM

Při opakovaných kontrolách České obchodní inspekce zaměřených na bezchybné označování stanovených výrobků se bohužel vyskytly formální nedostatky na spotřebitelských štítcích (etiketách) dvou našich výrobků BlSlL a LAKSIL. Přestože se nejedná o závady obsahuani o chybné či zavádějící informace na štítku, není možné toto zboží ponechat v prodeji. Žádáme Vás zdvořile o výměnu etiket spotřebitelských obalů NH BlSlL a LAKSIL, které máte v prodejně či na skladě. Nové etikety Vám neprodleně zašleme na telefonickou či e-mailovou výzvu.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.          v Okřínku 21.10.2019